Make your own free website on Tripod.com

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า
หมายถึง รูปหอยสังข์ซึ่งยังค้นหาหลักฐานของความหมายได้ไม่แน่ชัดแต่บุคคลบางคนบอกที่มาของตราประจำ จังหวัดนี้ว่าเดิมเคยเป็นตรากระดุมเสื้อฉลองพระองค์ ของกรมหลวงสงขลานครินทร์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุยเดชวิกรมบรมชนกนาถ ต่อมากรมศิลปากรออกแบบตราสังข์ใช้เป็นเครื่องหมายตราจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ใช้อักษรย่อว่า "สข"

คำขวัญประจำจังหวัด
"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณฯ ถิ่นธุรกิจแดนใต้"