Make your own free website on Tripod.com

เพลงมาร์ชสงขลา

คำร้อง/ทำนอง เจริญ แสงดวงแข
ขับร้อง นักร้องสุนทรสมาน โดย ใหญ่ นภายน

เมืองสงขลาแดนฟ้าบันดาล แหล่งประสานพาณิชยการก้าวไกล

สมิหลาทิวทัศน์เด่นตาซึ้งใจ ทะเลสดใสมองไปรื่นรมย์

ชาวสงขลารักษาความดี ประเพณีล้วนเชิดชูชวนชื่นชม

แหล่งศึกษานำพัฒนาสังคม ดินแดนอุดมสินทรัพย์นานา

รูปสังฃ์งามเด่นนั่นเป็นมงคล มิ่งขวัญปวงชนถ้วนทุกคนเทิดทูนศรัทธา

ร่วมใจไมตรีเหมือนดังน้องพี่เกิดร่วมมารดา

สุขศานติ์สืบมายืนยงคู่ฟ้าทักษิณถิ่นไทย.....