Make your own free website on Tripod.com

สถานที่ท่องเที่ยว


แหลมสมิหลา

รูปปั้นนางเงือก บริเวณแหลมสมิหลา
           แหลมสมิหลา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน
(ตลาดสดเทศบาล)ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด และ
ทิวสนอันร่มรื่น มีรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา
การเดินทางจากหาดใหญ่ใช้รถประจำทางสายหาดใหญ่-สงขลา แต่หาก
อยู่ในตัวเมืองสงขลาก็มีรถสองแถวบริการจากตัวเมืองไปยังชายหาด

สะพานติณสูลานนท์


                                                                สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 408 ช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่ง อำเภอเมือง สงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจาย กับชายฝั่งตอนใต้ของเกาะยอ ความยาวรวมเชิงสะพานทั้งสองด้าน ประมาณ 1,140 เมตร ช่วงที่ 2 เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,800 เมตร สะพานนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 26 มีนาคม 2527 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 สะพานแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมและรับประทานอาหารที่เกาะยอ

เขาตังกวน

เขาตังกวน เขาตังกวน
           เขาตังกวน บนยอดเขาตัวกวนมีเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลาประดิษฐานอยู่องค์หนึ่ง ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปสมัยทวารวดี (อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต) จากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้มีบันไดอยู่ทางถนนราชการดำเนินใจ ในทุกๆ ปี จะใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์และประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระของสงขลา ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนตุลาคมก่อนจะถึงยอดเขายังมีศาลาวิหารแดง (พลับพลาที่ประทับ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรตีรี (ชม) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยนั้นสร้างพลับพลานี้ถวายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ.2431

แหลมสนอ่อน

แหลมสนอ่อน อุทยานนกน้ำคูขุด
           แหลมสนอ่อน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมสมิหลา บรรยากาศอันร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเลขนาบสองข้างทางของถนน ตรงปลายสุดของแหลมสนอ่อนยังเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่เหมาะแก่การนั่งพักผ่นชมทัศนียภาพด้วย บริเวณแหลมสนอ่อนนี้ยังมีร้านอาหารเปิดบริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย จากชายหาดแหลมสนอ่อนนี้เป็นจุดที่สามารถมองเห็นเกาะหนูได้ใกล้และชัดที่สุด


เกาะหนูเกาะแมว

เกาะหนูเกาะแมว
           เกาะหนู-เกาะแมว เป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดสงขลา อยู่ห้างจากชายฝั่งไป เกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งกว่ามองดูคล้ายหนูและอีกเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปคล้ายแมวเหมาะแก่การตกปลา


ตามนิทานเล่าว่า...

          "นานมาแล้วมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งคุมเรือสำเภาเดินทางค้าขายแถบชายทะเลจากเมืองจีนมาถึงเมืองสงขลา
เมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็จะซื้อสินค้าจากสงขลาบรรทุกสำเภากลับไปขายที่เมืองจีน ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เป็นประจำ วันหนึ่งเมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็เข้าเมืองสงขลา เพื่อซื้อสินค้ากลับไปขายเมืองจีนระหว่างที่เดินซื้อสินค้าอยู่นั้น พ่อค้าได้เห็นหมากับแมวคู่หนึ่งมีรูปต่างหน้าตาน่าเอ็นดู จึงขอซื้อหมากับแมวคู่นั้นเอาลงเรือไปด้วย ฝ่ายหมากับแมวเมื่อลงไปอยู่ในเรือนานๆ ก็เกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะกลับไปอยู่บ้านที่สงขลา จึงปรึกษากันหาวิธีการที่จะกลับบ้าน หมาได้บอกกับแมวว่าพ่อค้าเรือสำเภานั้นมีดวงแก้ววิเศษสำหรับกันจมน้ำหากใครได้ไว้ก็จะว่ายน้ำไปไหนๆ ก็ไม่จม แมวจึงคิดอุบายที่จะได้แก้ววิเศษนั้น
โดยไปข่มขู่หนูให้ขโมยแก้ววิเศษของพ่อค้ามาให้ โดยมี่หนูขอหนีขึ้นฝั่งไปด้วย ครั้นเรือเดินทางมาถึงเมืองสงขลาอีกครั้งหนึ่งหนูก็ลอบเข้าไปลักเอาดวงแก้วของพ่อค้ามาโดยอมเอาไว้ในปากแล้วทั้งสามหนีลงจากเรือว่ายน้ำจะไปขึ้นฝั่งหน้าเมืองสงขลา ขณะว่ายน้ำมาด้วยกันหนูซึ่งว่ายนำอยู่ข้างหน้าก็นึกขึ้นได้ว่าดวงแก้วที่ตนเอาไว้ในปากนั้นมีค่ามหาศาล เมื่อถึงฝั่งหมากับแมวก็คงจะแย่งเอาไป จึงคิดที่จะหนีหมากับแมวขึ้นฝั่งไปตามลำพัง จะได้ครอบครองดวงแก้วเป็นสมบัติของตนตลอดไป แต่แมวซึ่งว่ายน้ำตามหลังหนูมาก็คิดอย่างเดียวกับที่หนูคิด ก็ว่ายน้ำตรงรี่เข้าไปหาหนู ฝ่ายหนูเห็นแมวตรงเข้ามาก็ตกใจนึกว่าแมวจะเข้ามาตะปบจึงว่ายน้ำหนีสุดแรง และไม่ทันระวังตัวดวงแก้ววิเศษที่อมไว้ในปากก็ตกลงจมหายไปในน้ำ เมื่อดวงแก้วจมน้ำไปแล้วทั้งหนูและแมวต่างก็หมดแรงไม่อาจจะว่ายน้ำต่อไปได้สัตว์ทั้งสองจึงจมน้ำตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวที่อ่าวหน้าเมืองสงขลา ส่วนหมาก็ตะเกียกตะกายว่ายน้ำไปจนถึงฝั่งด้วยความเหน็ดเหนื่อย หมาจึงขาดใจตายกลายเป็นหินเรียกว่า เขาตัวกวนอยู่ริมอ่าวสงขลา ส่วนดวงแก้ววิเศษที่หล่นจากปากของหนูก็แตกแหลกละเอียดเป็นหาดทราย เรียกกันว่า หาดทรายแก้ว อยู่ทางด้านเหนือของแหลมสนยื่นออกไปในอ่าวสงขลา อุทยานนกน้ำคูขุด (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสงขลา 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4083 มีถนนแยกจากทางหลวงเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 227,916 ไร่ (ประมาณ 364 ตารางกิโลเมตร) นับเป็นหนึ่งในหลายที่ของทะเลสาบสงขลา อันควรค่าแก่การเดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม เพื่อเพลิดเพลินกับธรรมชาติของทะเลสาบ และการดูนก จากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่ามีนก 44 วงศ์ 137 สกุล 219 ขนิด สามารถเช่าเรือเพื่อชมรอบๆ โดยเสียค่าบริการชั่วโมงละ 150 บาท ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี

น้ำตกโตนงาช้าง

น้ำตกโตนงาช้าง

น้ำตกโตนงาช้าง

น้ำตกโตนงาช้าง


           น้ำตกโตนงาช้าง อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างห่างจากหาดใหญ่ประมาณ 26 กิโลเมตร ไปทางเส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ ประมาณ 13 กิโลเมตร แยกเลี้ยวซ้ายที่บ้านหูแร่ไปตามถนนอีกประมาณ 13 กิโลเมตร สุดทางจะถึงน้ำตก น้ำตกโตนงาช้างนี้มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 3 สายน้ำตกไหลแยกกันมาในลักษณะคล้ายงาช้างอันเป็นที่มาของชื่อโตนงาช้างจึงหมายถึงน้ำตกรูปงาช้าง) โตนงาช้างนี้มีน้ำไหลตลอดปี มากบ้างน้อยบ้างตามฤดูกาลภายในบริเวณโตนงาช้างยังมีเส้นทางเดินป่าไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ผจญภัยเล็กๆ เพื่อเข้าถึงธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์มากอยู่


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร.(074) 397042